BAB Team

BAB Team

MARKO STOJANOVIĆ, dipl.ist.um.- EDITOR IN CHIEF/GLAVNI UREDNIK

TATJANA MRĐENOVIĆ, PhD d.i.a. – BAB COMISSIONER/KOMESAR BAB-a AND  CONCEPTOR AND EDITOR OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE

NEBOJŠA GLIŠIĆ d.i.a., – CURATOR OF THE MAIN EXIBITION/UREDNIK GLAVNE IZLOŽBE

JELENA NIKOLIĆ , ma. diz., – CURATOR OF THE DESIGNERS’ AND FURNITURE EXIBITION

IRENA ILIĆ, – CURATOR OF THE PAVILION SEGMENT; PRODUCTION COORDINATOR

BOJAN STEVIĆ, – VISUAL DESIGN/VIZUELNI DIZAJN

RANKA GAJIĆ, PhD d.i.a.

MILENA IVANOVIĆ – PUBLIC RELATIONS/ODNOSI SA JAVNOŠĆU

ZORANA ZLATOJEVIĆ, dia, PAVILION SEGMENT

COMMISSIONERS

dr Sonja Radović – Jelovac, Arch – COMMISSIONER OF MONTENEGRO

prof. dr Florian Nepravishta, Arch – COMMISSIONER OF ALBANIA

Arch. Ileana Tureanu – COMMISSIONER OF ROMANIA

prof. dr Mihajlo Zinoski, Arch – COMMISSIONER OF NORTH MACEDONIA

prof. Saša Begović, Arch – COMMISSIONER OF CROATIA

Prof. dr Igor Kuvač, Arch – COMMISSIONER OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

Arch.  Ana Kreč – COMMISSIONER OF SLOVENIA

ASSOCIATES / saradnici

JELENA MARIĆ, PhD MArch, SCIENTIFIC CONFERENCE

TAMARA POPOVIĆ, MArh, SCIENTIFIC CONFERENCE

PREVIOUS ASSOCIATES with roles / PREĐAŠNJI SARADNICI na projektima

dr Mila Mojsilović, MArh – author of OUTSIDE exhibition 2015,2017

Zoran Dmitrović, MArh, KOLEKTIV – co-conceptor of the competition BASIC BALKAN ARCHITECTURE 2015

Tijana Atanasijević, MArh, co-conceptor of website and co-author of the exhibition on Emilijan Josimović

Dragan Marković, MArh, conceptor and editor of the professional conference BELGRADE APARTMENT TODAY 2021, editor of Architctural exibition 2021

dr Tatjana Stratimirović, MArh, editor of Architctural exibition 2017

prof. dr Đorđe Manrdapa, MArh ex representative and graphic designer of the catalogue 2021

VOLUNTEERS / volonteri

Milana Tokić

Lazar Petrović

Anastasija Anđelković

Ivana Despotović

Кatarina Vučić

Anja Pantić

Isidora Čalija

Ana Šabanović

Anja Popović

Nikolina Rašović

Aleksandra Ljubičić

Danica Petrović

Relja Petrović

Dunja Putić

Aleksandra Radovanović

Mina Vujović

Tijana Žišić

Marija Milenković

Teodora Spasić

Sara Stanković

Кatarina Banković

Milica Božović

Tijana Lovrić

Zlata Stanojević

Tamara Кoneska

Ana Vojinović

Milan Beč

Marija Matijević

Jana Tošić

Nikola Simić

Anđela Stojanović

Lazar Dimitrijević

Nevena Nikolić

Jovana Cakić

Кatarina Ognjenović

Mirjana Novaković

Vanja Dobrosavljević

Rista Vasiljević

Emilija Petrinjac

Tamara Plećević

Dea Brajović

Milica Jočić

Ana Mako

Zorana Jović

Đorđe Petković

Milica Božić

Jovana Arsić

Vlatka Cvetnić

Jovana Telić

Kristina Arsenijević

Vjera Čule

Dajana Kovačević

Slađana Mirčić