BAB Team

BAB Team

MARKO STOJANOVIĆ, dipl.ist.um.- EDITOR IN CHIEF/GLAVNI UREDNIK

TATJANA MRĐENOVIĆ, PhD d.i.a. – BAB COMISSIONER/KOMESAR BAB-a AND  CONCEPTOR AND EDITOR OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE

NEBOJŠA GLIŠIĆ d.i.a., – CURATOR OF THE MAIN EXIBITION/UREDNIK GLAVNE IZLOŽBE

JELENA NIKOLIĆ , ma. diz., – CURATOR OF THE DESIGNERS’ AND FURNITURE EXIBITION; ART CURATOR.

DRAGAN MARKOVIĆ, – CURATOR OF ARC. SEGMENT OF THE MAIN EXIBITION/UREDNIK IZL. ARH. SEGMENTA

IRENA ILIĆ, – CURATOR OF THE PAVILION SEGMENT; PRODUCTION COORDINATOR

BOJAN STEVIĆ, – VISUAL DESIGN/VIZUELNI DIZAJN

ĐORĐE MANDRAPA,-  EXIBITION SEGMENT/IZLOŽBENI SEGMENT

RANKA GAJIĆ, PhD d.i.a., – CONFERENCE SEGMENT/KONFERENCIJSKI SEGMENT

MILENA IVANOVIĆ – PUBLIC RELATIONS/ODNOSI SA JAVNOŠĆU

ASSOCIATES / saradnici

JELENA MARIĆ, PhD MArch, SCIENTIFIC CONFERENCE

TAMARA POPOVIĆ, MArh, SCIENTIFIC CONFERENCE

ZORANA ZLATOJEVIĆ, dia, PAVILION SEGMENT

VOLUNTEERS / volonteri

Milana Tokić

Lazar Petrović

Anastasija Anđelković

Ivana Despotović

Кatarina Vučić

Anja Pantić

Isidora Čalija

Ana Šabanović

Anja Popović

Nikolina Rašović

Aleksandra Ljubičić

Danica Petrović

Relja Petrović

Dunja Putić

Aleksandra Radovanović

Mina Vujović

Tijana Žišić

Marija Milenković

Teodora Spasić

Sara Stanković

Кatarina Banković

Milica Božović

Tijana Lovrić

Zlata Stanojević

Tamara Кoneska

Ana Vojinović

Milan Beč

Marija Matijević

Jana Tošić

Nikola Simić

Anđela Stojanović

Lazar Dimitrijević

Nevena Nikolić

Jovana Cakić

Кatarina Ognjenović

Mirjana Novaković

Vanja Dobrosavljević

Rista Vasiljević

Emilija Petrinjac

Tamara Plećević

Dea Brajović

Milica Jočić

Ana Mako

Zorana Jović

Đorđe Petković

Milica Božić

Jovana Arsić

Vlatka Cvetnić

Jovana Telić

Kristina Arsenijević

Vjera Čule

Dajana Kovačević

Slađana Mirčić