BAB Team

BAB TEAM 2019
DIRECTOR – PRODUCER / direktor

MARKO STOJANOVIĆ, dipl.ist.um.

COMMISSIONER BAB: TOPIC and PUBLIC IMAGE CONCEPTOR / komesar

TATJANA MRĐENOVIĆ, PhD d.i.a. Arhitektonski fakultet u BGD,  urednik konferencije, konceptor AIA-e

COMMISSIONER MONTENEGRO / komesar za Crnu Goru

SONJA RADOVIĆ JELOVAC, PhD STUDIO SYNTHESIS

CURATOR / kurator

NEBOJŠA GLIŠIĆ d.i.a., urednik glavne izložbe, član Upravnog odbora BAB

ASSISTANTS / saradnici

Jelena Nikolić, ma. diz., urednik dizajnerske izložbe (dizajn enterijera I namještaja), konceptor i urednik dizajnerske izložbe, saradnik ”100 godina Bauhausa” izložbe , član Upravnog odbora BAB

Dragan Marković, MArch, urednik arhitektonske izložbe (arhitektura, urbani dizajn, konkursi I nerealizovani projekti),

Irena Ilić, d.i.a., biro CIP, saradnik glavne izložbe, saradnik ”100 godina Bauhausa” izložbe , član Upravnog odbora BAB

GRAPHIC DESIGNER / grafički dizajner

Bojan Stević, arch, mas. ing., grafički dizajn,

TATJANA MRĐENOVIĆ, PhD d.i.a.

WEB DESIGNER / web dizajner

Tijana Atanasijević, m. arch.,

PHOTOGRAPHS / fotografi

Oksana Skendžić

ORGANIZATIONAL BOARD / organizacioni tim 

Nebojša Glišić, d.i.a., biro MODULAR, član Upravnog odbora BAB

Jelena Nikolić, ma. diz., član Upravnog odbora BAB

Marko Stojanović, dipl.ist.um.

Aleksa Ciganović, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika Republike Srbije, član Upravnog odbora BAB

Dr Ranka Gajić, d.i.a., Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, urednik pratećeg naučnog programa, član Upravnog odbora BAB

Jelena Marić, m.arch., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, saradnik naučne konferencije

Tamara Radić, m.arch., saradnik naučne konferencije

PUBLIC RELATIONS / odnosi sa javnošću

MARJAN NIKOLIĆ PR in chief 2019

Milena Ivanović, m. arch., sekretar

Katarina Jonev 2017

UPRAVNI ODBOR BAB

Nebojša Glišić, d.i.a
TATJANA MRĐENOVIĆ, PhD d.i.a.
Jelena Nikolić, ma. diz.,

Dr Ranka Gajić, d.i.a.,

Dr Eva Vaništa Lazarević, d.i.a.,

Irena Ilić, d.i.a.,

Jovana Miletić, m. arch.

Dr Dragana Vasiljević Tomić,

Aleksa Ciganović, d.i.a.

Oliver Stanković, d.i.a.

Zoran Bulajić,

NADZORNI ODBOR BAB

Mila Mojsilović, m. arch.,

Bojan Stević, arch, mas. ing.

Mirjana Gruber, d.i.a.

Nebojša Antešević, m. arch.

VOLUNTEERS / volonteri

Milana Tokić

Lazar Petrović

Anastasija Anđelković

Ivana Despotović

Кatarina Vučić

Anja Pantić

Isidora Čalija

Ana Šabanović

Anja Popović

Nikolina Rašović

Aleksandra Ljubičić

Danica Petrović

Relja Petrović

Dunja Putić

Aleksandra Radovanović

Mina Vujović

Tijana Žišić

Marija Milenković

Teodora Spasić

Sara Stanković

Кatarina Banković

Milica Božović

Tijana Lovrić

Zlata Stanojević

Tamara Кoneska

Ana Vojinović

Milan Beč

Marija Matijević

Jana Tošić

Nikola Simić

Anđela Stojanović

Lazar Dimitrijević

Nevena Nikolić

Jovana Cakić

Кatarina Ognjenović

Mirjana Novaković

Vanja Dobrosavljević

Rista Vasiljević

Emilija Petrinjac

Tamara Plećević

Dea Brajović

Milica Jočić

Ana Mako

Zorana Jović

Đorđe Petković

Milica Božić

Jovana Arsić

Vlatka Cvetnić

Jovana Telić

Kristina Arsenijević

Vjera Čule

Dajana Kovačević

Slađana Mirčić