BAB PAVILION 2021- COMPETITION

BAB PAVILION 2021- COMPETITION

prva nagrada: Bojan Krstić

prva nagrada: Autorski tim Andrija Ilić, Igor Iljić, Marta Komljenović.

Competition for the conceptual design of the pavilion seeks for innovative resilient shelter for digital nomads in the form of an installation.

The spatial installation will stand on the Republic Square in Belgrade from mid-November to mid-December 2021.

The Balkan Architectural Biennale announces a public,  student competition for creative and innovative proposals, conceptual, architectural solution of the pavilion / spatial installation, which will symbolize the “urban hiding place” of every digital nomad. The competition is part of the main theme of the Biennale, ICONIC NOMADS IN GLOBAL VILLAGE.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs za idejno rešenje paviljona kao urbanog skrovišta za digitalne nomade.

Prostorna instalacija će stajati na Trgu republike u Beogradu od sredine novembra do sredine decembra 2021. godine.

Balkansko Arhitektonsko Bijenale objavljuje javni, anketni, studentski konkurs za kreativne i inovativne predloge, idejnog, arhitektonskog rešenja paviljona/prostorne instalacije, koje će simbolizovati „urbano skrovište“ svakog digitalnog nomada. Konkurs je deo glavne teme Bijenala, GLOBALNO SELO IKONIČNIH NOMADA.

 1. POVOD I CILJ IZRADE KONKURSA

Povod za raspisivanje konkursa ogleda se u prilagođavanju potrebama društvima budućnosti – digitalnim nomadima, koje teži mobilnosti, čestom menjanju mesta rada i življenja. Kada se naši životi ne koncentrišu na jednom mestu, nomadska arhitektura ima sposobnost da predloži novi način života i potpuno transformiše način na koji jedemo, spavamo, radimo i postojimo u svakodnevnom životu u pokretu. Sve više ljudi koristi više javnog prostora i sva mobilnost je poprimila novu dinamiku. Beograd se danas nalazi na vrhu liste mape evropskih gradova u kojima se digitalni nomadi najduže zadržavaju.

Cilj konkursa je dobiti kvalitetno arhitektonsko rešenje održivog paviljona / “urbanog skrovišta”, koje će predstavljati ovogodišnje Bijenale kao promotivni štand i istovremeno mogući prostor za rad. Ideja zadatka je širenje svesti o značaju digitalnih nomada u savremenoj arhitekturi i približavanja svih aspekata održivog razvoja mladim arhitektama. Izlaganjem paviljona, cilj je povećati interesovanje nestručne javnosti za savremene domete moderne arhitekture.

Projekat paviljona / prostorne instalacije realizovaće se kroz 2 faze:

I faza / studentski konkurs za idejno rešenje paviljona / prostorne instalacije

II faza / razrada odabranog rešenja, izvođenje i realizacija paviljona / prostorne instalacije (kroz saradnju BAB tima i autora)

Paviljon / prostorna instalacija će biti postavljen na poziciji naznačenoj na situaciji u prilogu i stajaće na Trgu republike od sredine novembra do sredine decembra 2021, godine.

 1. KONKURSNI ZADATAK

Zadatak konkursa je osmisliti rešenje koje će objediniti tradicionalne i moderne obrasce, privremenu strukturu, otpornu na vremenske nepogode.

“Urbano skrovište” je planirano kao montažno-demontažna, mobilna struktura, kroz razumevanje životne dinamike i dnevnih potreba urbanog nomada (prostor za rad, odmor,..).

Prikazati rešenje koje je jednostavno izgraditi, rastaviti i ponovo sastaviti. Mali troškovi eksploatacije, jednostavan transport.

Očekuje se da karakter paviljona bude reprezentativan i savremen u pristupu organizacije i artikulacije njegovog prostora.

”Urbano skrovište” projektovati tako da se može prilagoditi različitim kontekstima i prostornim kapacitetima. Može biti koncipiran kao jedinstvena prostorna instalacija ili grupa mobilnih elemenata koji zajedno u kombinaciji čine celinu i omogućavaju međusobnu interakciju.

U relaciji sa čestim promenama radnog mesta digitalnih nomada, paviljon može postati platforma višestruke namene (informativni pult, promocije, radionice, privremeni izložbeni prostor).

Predloženo rešenje “urbanog skrovišta” bi trebalo da sadrži i karakteristike modularnih sistema u skladu sa trenutnim potrebama korisnika, tako da se dodavanjem ili oduzimanjem, nadgradnjom ili umetanjem elemenata, mogu dobiti različiti prostorni prikazi paviljona / “urbanog skrovišta”.

 • Aproksimativne dimenzije gabarita su 3x3m (dimenzije mogu malo odstupati od navedenih);
 • maksimalna visina je 4m
 • Prednost modularnim sistemima
 • Višestruka namena: promo štand, prostor za rad, izlagački prostor, neformalni prostor za okupljanje
 • Infrastruktura: moguće napajanje električnom energijom za rasvetu i svetleće efekte kao i free wi-fi
 • Izbor materijala: dostupne materijale obezbeđuje udruženje BAB-a sa sponzorima (JAF, ALUMIL, PRESTIGE)

– Pločasti materijali od drveta

– Aluminijumski profili

– SCREEN mrežasto platno, boja bela, 75% PVC, 25% poliester

– Deking za podlogu paviljona

 1. PRAVILA KONKURSA

Konkurs koji se sprovodi je

po vrsti – otvoren, prema kategoriji učesnika – studentski, prema zadatku –  idejni, po obliku –  jednostepeni, i prema načinu predaje – neanonimni.

Žiri će izabrati jedno rešenje i sa pobednikom konkursa, u saradnji sa sponzorima uraditi izvođački projekat.

3.2 Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih godina i svih studijskih programa u oblasti arhitekture, urbanizma, i drugih projektantskih, dizajnerskih, tehničko-tehnoloških i umetničkih oblasti studiranja. Na konkurs se može prijaviti jedan ili više učesnika u timu.

3.3. Sadržaj konkursnog rada

Tekstualni deo:

– Opis i obrazloženje predloženog rešenja i materijalizacije (na A4 formatu u PDF-u)

Grafički prilozi (predstaviti na A3 formatu u PDF-u):

– Osnova paviljona / prostorne instalacije

– Karakteristični preseci i izgledi

– Prostorni 3d prikaz ili fotografije makete

3.4 Žiri konkursa

Irena Ilić, dia; Đorđe Mandrapa, dia; Marko Stojanović, dipl.ist.um; dr Tatjana Mrđenović, dia; Nebojša Glišić, dia; Jelena Nikolić, dipl. diz.; Milena Ivanović, dia; Zorana Zlatojević; Bojan Stević; Dragan Marković, dia.

3.4. Konkursni rokovi

– Rok za predaju konkursnih radova: 01.10.2021 (do 24h)

– Svi učesnici mogu postavljati pitanja o konkursu do zatvaranja konkursa. Pitanja se mogu postavljati putem E-mail adrese: pavilion@bab.rs

– Radovi se predaju popunjavanjem formulara za prijavu na sledećem linku:

https://forms.gle/NS2JMqQQiHZ5Cu1Q6

– Link za preuzimanje konkursne dokumentacije:

https://drive.google.com/drive/folders/1i-AwsQ4fC5RiheNu00fBMm9cteAWBOpy4jh4jVkHeHSmmQY1keKsPwdkpSZQoOTtEU5zrGSA?usp=sharing

REZULTATI KONKURSA

Na konkurs BAB PAVILION 2021 se  do predviđenog datuma za predaju radova,  javilo četiri autora i četiri autorska tima pod sledećim imenima: Bojan Krstić; Nađa Branković; Dino Avdić; Tamara Bojović.

Autorski timovi:

autorski tim – Andrija Ilić, Igor Iljić, Marta Komljenović; autorski tim – Ana Dimić, Jelena Lazić;

autorski tim –  Milan Ristić, Marija Cvetković;  autorski tim – Ognjen Bojić, Nenad Žujović, Danijela Pantić, Iva Božić;

Radove karakteriše modularnost, savremenost, kao i raznovrsnost projektantskih pristupa. Posebno se izdvajaju četiri rada koja karakterišu oblikovnost, i fleksibilnost: Bojan Krstić; autorski tim – Andrija Ilić, Igor Iljić, Marta Komljenović; autorski tim – Ana Dimić, Jelena Lazić; Nađa Branković. Rešenja  su u različitom opsegu odgovorili su na zadatu temu i rangirani su od strane žirija prema sledećim kriterijumima:

 1. Usaglašenost sa zadatom temom
 2. Inovativnost
 3. Mogućnost realizacije
 4. Primena zadatih materijala sponzora

Dodeljene su dve ravnopravne prve nagrade kroz čiju će se razradu preispitati mogućnost izvođenja  i to:

 • Bojanu Krstiću i
 • autorskom timu – Andrija Ilić, Igor Iljić, Marta Komljenović.

Nagrađena  rešenja  je moguće  dalje razvijati kako u oblikovnom, tako i u prostornom smislu, dodavanjem novih elemenata, a u kontekstu postavljenog rastera. Posebno se ističe sposobnost autora da od krutog rastera kreira objekat koji, i pored naglašene modularnosti, postaje razigrana polivalnetna struktura. Fleksibinost odabranih rešenja ostavlja prostor za dalju razradu i prilagođavanje različitim potrebama i sadržajima. Ovi radovi istovremeno nude više različitih funkcija, ali i načina korišćenja paviljona, čime se formira prostor koji je multifunkcionalan, polivalentan i oblikovno upečatljiv.

Žiri konkursa