BAB Team

direktor

MARKO STOJANOVIĆ, dipl.ist.um.

komesar

TATJANA MRĐENOVIĆ, PhD d.i.a. Arhitektonski fakultet u BGD, i urednik konferencije

kurator

NEBOJŠA GLIŠIĆ d.i.a., urednik glavne izložbe, član Upravnog odbora BAB

saradnici

Jelena Nikolić, ma. diz., saradnik glavne izložbe, član Upravnog odbora BAB

Dragan Marković, MArch, saradnik glavne izložbe,

Tijana Atanasijević, m.arch, saradnik glavne izložbe, član Upravnog odbora BAB

Irena Ilić, d.i.a., biro CIP, saradnik glavne izložbe, član Upravnog odbora BAB

Kristina Bunda, m. arch., urednik pratećeg izložbenog programa

Mila Mojsilović, m. arch., urednik pratećeg izložbenog programa, član Nadzornog odbora BAB

grafički dizajner

Bojan Stević, arch, mas. ing., total grafički dizajn, član Nadzornog odbora BAB

web dizajner

Tijana Atanasijević, m. arch., član Upravnog odbora BAB

fotograf

Jovana Miletić, m. arch., član Upravnog odbora BAB

organizacioni tim 

Dr Ranka Gajić, d.i.a., Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, urednik pratećeg naučnog programa, član Upravnog odbora BAB

Dr Eva Vaništa Lazarević, d.i.a., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, član Upravnog odbora BAB

Dr Dragana Vasiljević Tomić, Arhitektonski fakultet  Univerziteta u Beogradu, član Upravnog odbora BAB

Nebojša Glišić, d.i.a., biro MODULAR, član Upravnog odbora BAB

Aleksa Ciganović, d.i.a., Zavod za zaštitu spomenika Republike Srbije, član Upravnog odbora BAB

Oliver Stanković, d.i.a., biro STUDIO S, član Upravnog odbora BAB

Zoran Bulajić, Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu, član Upravnog odbora BAB

Mirjana Gruber, d.i.a., član Nadzornog odbora BAB

Nebojša Antešević, m. arch., Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, član Nadzornog odbora BAB

Jelena Marić, m.arch., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, saradnik naučne konferencije

Tamara Radić, m.arch., saradnik naučne konferencije

odnosi sa javnošću

Milena Ivanović, m. arch., sekretar

Katarina Jonev, PR